Ammoniakrechten

Omdat volgens de wet elk bedrijf de ammoniakuitstoot van zijn bedrijf vergund moet hebben binnen de natuurbeschermingswetvergunning bieden wij bemiddeling in ammoniakrechten. Bedrijven die besluiten geen vee meer te houden kunnen hun ammoniakrechten verkopen aan bedrijven die hun totale bedrijfsuitstoot niet hebben vergund. Zolang de nieuwe PAS wetgeving, de zogenoemde programmatische aanpak stikstof wetgeving, nog niet in werking getreden is, kunnen wij bemiddelen in de ammoniakrechten.

 

Doorlopend gevraagd/aangeboden: Ammoniakrechten