Aandacht voor calciumvoorziening grasland!

Calcium op bodemanalyses
Steeds meer veehouders en telers hebben aandacht voor de calciumvoorziening van hun grond en gewassen. Veel bodemanalyses geven ook aan dat klei-humus complexen (CEC) te weinig Calcium bevatten en vaak te veel Magnesium. Wanneer de pH op orde is en Calcium uit kalk (Calciumcarbonaat) niet noodzakelijk is begint de zoektocht naar andere Calcium bronnen (zonder MgO). Triferto biedt hiervoor enkele praktische tips:  

Calcium voor bodemstructuur en celwanden
Calcium heeft een positieve invloed op de bodemstructuur omdat het kleiplaatjes op een mooie afstand van elkaar houdt. Grond wordt gemakkelijker bewerkbaar, minder slempgevoelig waardoor planten er gemakkelijk in groeien. Ook op zandgrond is calcium belangrijk, het zorgt voor binding van organische stof. Maar calcium heeft ook functies in de plant. Calcium is van belang voor opbouw van celwanden en zorgt daarmee simpelweg voor een sterk gewas.

Verschil tussen grondsoorten
Alle grondsoorten bevatten wel wat calcium. Zand, oude zeeklei en rivierklei gronden bevatten van nature weinig calcium. Maar ook op jonge zeekleigronden en lossgronden is de beschikbaarheid van calcium niet vanzelfsprekend. Vooral een (te) hoge pH of een hoge fosfaattoestand zorgen dat calcium minder beschikbaar is.

Aanvoer via mest beperkt
Aanvoer van Calcium via dierlijke mest is beperkt (ca. 10kg per 50m3), waardoor een aanvulling via kunstmest wenselijk is. Calcium opname verschilt tussen de gewassen. Granen nemen 10-20 kg Calcium op, mais 20-40 kg Calcium, gras 40-70 kg Calcium en suikerbieten onttrekken gemakkelijk 100kg Calcium. Bovendien spoelt calcium ook uit. 

Verschillende meststoffen

De meeste meststoffen bevatten calcium in de vorm van Calciumcarbonaat (kalk). Bovendien zit er veel verschil in Calcium concentraties tussen de verschillende meststoffen. Gips (Calciumsulfaat) is een voor de handliggende oplossing als de pH al op orde is, maar niet altijd de meest praktische. We hebben daarom voor u 3 opties in korrelvorm geselecteerd waarmee eenvoudig en goedkoop het calciumniveau kan worden aangevuld:

KAS Zwavel:                    bevat 8,5% Calcium

KAS WIT:                         bevat 12% Calcium

FertoGips granulaat:        bevat 45% Calcium (+22 zbw)

KAS Wit
Zoals u ziet kan bijvoorbeeld met de keuze voor KAS Wit eenvoudig meer calcium worden verstrekt. KAS Wit kost het zelfde als andere KAS typen, echter je geeft zeker 2x meer Calcium!