BEX/Kringloopwijzer nog belangrijker

De BEX/Kringloopwijzer wordt nog belangrijker!

P-rechten: Hoe is bedrijfsmanagement anticiperen

Op 2 juli heeft staatsecretaris Dijksma gereageerd op de overschrijding van het rundveefosfaat plafond in 2014. Zij komt met een voorstel om de fosfaatproductie te verminderen tot onder het plafond; we krijgen te maken met Rundvee Fosfaat-rechten. Hoewel het tot nu toe een voorstel is, wat nog goedgekeurd moet worden door de 1e en 2e kamer, hebben we als Weidse Blik Team gekeken hoe de veehouder hierop het best kan anticiperen. 

Elke veehouder moet per 1-1-2016 aan de kringloopwijzer meedoen, waar de BEX een belangrijk onderdeel in is. Bij het berekenen van rantsoenen en advies van aankoop producten hanteert Weidse Blik volgende werkwijze:

  • Stap 1: Rantsoen optimaliseren voor maximale voersaldo. 
  • Stap 2: Optimaliseren voer efficiëntie o.b.v. (eigen) ruwvoer. Hoge Voer efficiëntie = Hoge P-benutting!!!
  • Stap 3: Optimaliseren van P-aanbod door naar keuze van krachtvoer (achtigen) en grondstoffen te kijken. 

Bijvoorbeeld een graanproduct (relatief hoge P) verruilen door een pulpproduct (relatief lage P). Het is dus belangrijk om kritisch te kijken bij aankoop van producten of ze goed in het rantsoen passen en/of er alternatieven zijn die een beter BEX resultaat kunnen geven. Let wel, het BEX resultaat wordt natuurlijk erg sterk bepaald door her ruwvoer wat van eigen land is gehaald en de P-gehaltes in dat voer is moeilijk/niet te sturen. 

Verhoging van de melkgift/Koe blijft aantrekkelijk. 

Hoogproductieve koeien hebben een betere P-benutting en per liter een lagere (forfaitaire) P-productie. 

Verlaging vervangingpercentage

Bij een stabiele veestapel moet een vervangingspercentage van 25% goed mogelijk zijn. Dat houdt in dat uitval meteen na afkalven (vaak bepaald door droogstand (rantsoen)), drachtig worden en voldoende productie hoog op de actielijst moet staan. Investeren in maatregelen om dat te verbeteren zijn snel rendabel. Een lager vervangingspercentage vraagt om minder jongvee. Minder jongvee is minder mest, P-ruimte, arbeid en kosten! Bedrijven die niet meer veel groeien zouden vanaf heden al 25% kalveren kunnen aanhouden. Een goede opfok met lager sterfte en goede groei is dan een must!

Beschikbaar krijgen van P-ruimte. 

Net als bij melkquotum, zal Weidse Blik een actieve rol zoeken als bemiddelaar in P-ruimte. We zijn nu bezig om potentieel aanbod in kaart te krijgen zodat we straks vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. 

Bovengenoemde punten zijn natuurlijk niet nieuw, maar zullen nog meer aandacht vragen van onze adviseurs. Daarom blijven we als Weidse Blik investeren in menskracht en gaan we nog meer naar specialisme toe, zodat we op elk vakgebied de veehouder professioneel advies kunnen geven.