De Feed2Milk vers gras monitor

Het weideseizoen is weer aangebroken. Veel veehouders hebben de koeien al buiten lopen, of gaan dit na de eeste snede doen. Het is daarom goed te weten wat de graskwaliteit is en hoe dit zich ontwikkeld over de zomer. Met de Feed2Milk vers gras monitor van ForFarmers blijft u op de hoogte. 

Elke week vindt u hier de actuele gehalten en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen. Het gaat om de drogestofpercentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden (NDF) en de kengetallen voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en EKB). 

De cijfers in de Vers Gras Monitor zijn afkomstig van verschillende bedrijven verdeeld over het land om zo een representatief beeld te geven. Op basis van de cijfers kunt u rekening houden met de bijvoeding op stal. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw melkveespecialist. 

Bekijk de actuele vers grasgehalten in de Feed2Milk Vers Gras Monitor...