doorzaaien

Doorzaaien van grasland: Voor behoudt van kwaliteit en opbrengst

 

Vanaf 1 september a.s. mag er geen grasland meer worden vernietigd maar onderhoud aan de bestaande zode is wel toegestaan. Door de droge zomer en op plaatsen veel muizenschade is er een slechte zode ontstaan waarin onkruid snel begint op te komen. Wat is dan nu nog mogelijk en wat is er toegestaan:

  • Bespuiting tegen onkruiden zoals muur, paardenbloem etc. is toegestaan
  • Wiedeggen
  • Doorzaaien op klei of zandgrond kies dan een diploïd of mengsel van diploïd en tetraploïd gras.
    Op veen de diploïde grassen. 

Wanneer doorzaaien:

Beoordeel het nu het grasland en kijk of het nodig is om het grasland door te zaaien. Graspercelen met een open zode en minder dan 80% goede grassen, komen in aanmerking om te worden doorgezaaid.  Het grasland doorzaaien, met speciale grasmengsels, zorgt ervoor dat er weer snel een goede zode ontstaat. De zode bevat na doorzaaien meer goede grassen, dit zorgt volgend voorjaar weer voor een hogere opbrengst én voederwaardekwaliteit van het grasland.  

Het graszaad wat gebruikt wordt voor doorzaaien moet concurreren met de bestaande zode. Daarom is het belangrijk hiervoor een speciaal doorzaaimengsel te gebruiken. GP Perfect Doorzaai bestaat uit 100% Engels raaigras (middentijds). Door gebruik te maken van vroege rassen zal het nieuwe gras zich snel tussen de “oude” grassen vestigen, zodat ze voldoende zijn ontwikkeld voor de winter.

Ps. Het is aan te bevelen om bij een aandeel goede grassen lager dan 60% of het aandeel kweek van 20% of meer het perceel voor 1 september of volgend jaar te scheuren en opnieuw in te zaaien.

Neem voor vragen en advies contact op met uw bedrijfsadviseur. Hij kan samen met u beoordelen wat u het beste kunt doen.

Ook kunt u op de site onze brochure downloaden http://www.groeipartners.nl/wp-content/uploads/2020/02/Groeipartners-Weidemengsels-brochure-2020.pdf