Vraag en antwoord over Piadin

Piadin

In de bodem wordt ammoniumstikstof uit drijfmest omgezet in nitraatstikstof. De nitrosomas bacterie is verantwoordelijk voor deze omzetting. Stikstof in nitraatvorm heeft als nadeel dat het onder invloed van neerslag snel uitspoelt naar diepere bodemlagen en daardoor niet meer bereikbaar is voor gewasopname. Piadin inactiveert de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor dit bodemproces (nitrificatie). De werkzame stof in Piadin (DMPP) doodt niet de bacteriën, maar zet deze alleen stil. Het aanwezige stikstof uit drijfmest blijft langer in de ammoniumvorm in de bodem. Omdat stikstof in ammoniumvorm zich hecht aan de bodem, blijft er meer stikstof beschikbaar voor het gewas. In het voorjaar, wanneer de bodemtemperatuur stijgt, hervatten de bacteriën de omzetting van ammonium naar nitraat. Stikstof in nitraatvorm komt geleidelijk vrij, op een wijze die beter aansluit bij de stikstofbehoefte van het gewas.         

Vraag en antwoord over PIADIN: http://www.triferto.eu/nl/nieuws/237/piadin--vraag-en-antwoord

Doseerunit op de injecteur: http://www.triferto.eu/nl/nieuws/116/piadin-doseerunit-op-injecteur

PIADIN rendement: http://www.triferto.eu/nl/nieuws/271/piadin---het-rendement-per-hectare

 

De stikstofcyclus is van nature niet geheel gesloten. Een deel van de stikstof gaat uiteindelijk verloren door bijvoorbeeld uitspoeling. Deze verliezen zijn ongunstig voor de landbouw en belastend voor het milieu. Zowel uit financieel- als milieuoogpunt is het daarom zaak deze N-verliezen  tot een minimum te beperken. Een dosering tot het economisch optimum is dan ook de beste strategie.