inkuilen

Het gebruik van inkuilmiddelen in gras

 

Effect van inkuilmiddel Pioneer® 1188 in voorjaarsgras met 36% ds

Inkuilmiddelen worden bij de conservering ook wel eens gezien als ‘wondermiddelen’. Om die reden worden inkuilmiddelen vaak alleen ingezet als de omstandigheden
niet optimaal zijn. Het rendement van inkuilmiddelen is echter vooral hoog wanneer de omstandigheden juist wél goed zijn en je over goed uitgangsmateriaal beschikt.

Klik >> HIER << voor de folder van Pioneer met meer informatie over het gebruik van inkuilmiddelen in gras.