Gehalten onder druk?

ProtiBoost verhoogd de gehalten binnen 48 uur !! 

Landelijk staan de gehalten zowel vet als eiwit de laatste tijd behoorlijk onder druk. Een trend die moeilijk te doorbreken is. Maar het niveau van de gehalten kunt u wel beïnvloeden. ProtiBoost verhoogd de gehalten in de melk. En ook nog eens heel snel. Binnen 48 uur ziet u resultaat (gemiddeld 0,15% hoger vet en 0,10% hoger eiwit). Met de huidige lage melkprijs is het zaak om goeie gehalten te melken. Niet alleen meer eiwit, maar ook een hoog vetgehalte zorgt voor meer melkgeld. Met ProtiBoost kunt u hier wat aan doen. 

Door beïnvloeding van de stofwisseling, zorgt ProtiBoost voor een efficiëntere vorming van melkvet-eiwit. In combinatie met het Feed2Milk-voeradvies leidt dit tot een stijging van het eiwit- en vetpercentage, bij een gelijkblijvende tot licht dalende melkproductie. 

ProtiBoost is eenvoudig te voeren als meel aan het voerhek, als brok of in de melkstal of als 2e voersoort in de voercomputer. Uw bedrijfsadviseur kan u uitleggen hoe u ProtiBoost het beste kunt inzetten. Vraag hier naar!