Nieuw: GP Herstel

Grasdoorzaai kan bij een bodemtemperatuur van 6-8 graden wat in februari vaak al gehaald wordt. Eind maart, begin april is gemiddeld een gunstig tijdstip voor inzaai. Hiermee kan het opbrengstverlies en ook het stikstofverlies worden beperkt. Zomeronkruiden kunnen worden onderdrukt door snel een lichte eerste snede te maaien of eventueel te toppen.

Graslandmengsels
Voor de inzaai of herinzaai van grasland worden meestal mengsels gebruikt. Een mengsel bestaat uit diverse grassoorten of -typen en eventueel witte of rode klaver. De basis voor de graslandmengsels voor meerjarig gebruik is de grassoort Engels raaigras. Daarnaast kunnen timothee, beemdlangbloem, veldbeemdgras en witte klaver in het mengsel zijn opgenomen. We zien de laatste decennia meer mengsels met tetraploïde rassen Engels raaigras. De moderne tetraploïden zijn vaak standvastiger, beter resistent tegen ziekten en combineren dit met een goede opbrengst. De verhouding tussen de soorten wordt per gebruiksdoel geoptimaliseerd. Engels raaigras groeit optimaal bij een aanbod van 300/400 kg stikstof. Door het veranderendeklimaat en de mestwetgeving worden sinds 2010 worden steeds vaker andere soorten ingezaaid. Voor blijvend grasland zijn dit rietzwenk en kropaar. Deze grassoorten wortelen dieper en kunnen meststoffen en water beter benutten. Ook de soorten Italiaans raaigras en Festulolium worden vaker ingezaaid voor tijdelijk grasland.

Een nieuw doorzaaimengsel voor snel herstel van grasland.

Gebruiksdoel van de mengsels en grassoorten voor grasland

- Meerjarig of langdurend grasland
Goed grasland gaat tot 10 jaar mee als regelmatig het onkruid wordt verwijderd en de kale plekken worden doorgezaaid. De voorruitgang in de genetica is 5% per 10 jaar waardoor vernieuwen na 6 tot 8 jaar al uit kan. Goede grassen zijn te herkennen aan de rode voetjes, en als dit aandeel teveel afneemt is vernieuwing verstandig. De keuze voor het mengsel is afhankelijk van het doel. Willen we alleen maaien, een smakelijke weide of intensief beweiden? Met klaver kunnen we het eiwitgehalte verhogen, met rietzwenken, timo￾thee en kropaar kunnen we de structuurwaarde verhogen, met timothee kun je de smaak verhogen, en met veldbeemd kunnen de paarden er een sprintje in trekken.

- Kortdurend grasland
Voor eenjarig grasland komt vooral Italiaans raaigras in aanmerking, ook kan Westerwolds raaigras worden gebruikt. Voor één- tot driejarig grasland zijn Italiaans, gekruist of Engels raaigras en festulolium geschikt. Voor beweiding voldoet Engels raaigras beter dan Italiaans raai￾gras. Gekruist raaigras zit voor wat betreft de eigenschappen hier meestal tussenin.

Weidse Blik kan veel soorten graszaadmengsels leveren. Neem contact op met uw bedrijfsadviseur voor het juiste advies. U kunt natuurlijk ook bellen met onze verkoopbinnendienst in Joure. 

 

 

Download hier:

     

Productinfo GP Herstel