Graslandmanagement

Graslandkeuzes vanaf augustus: Doorzaaien, vernieuwen of niets doen?

Het najaar is qua bodemtemperatuur en vochtigheid de ideale tijd voor doorzaaien of vernieuwen. Een grondige inspectie van de dichtheid van de zode en kwaliteit van het gras bepaalt de aanpak per perceel.

Pas als je de wei ingaat, zie je hoe het staat met de verhouding gewenste en ongewenste grassen. Trek op verschillende plaatsen wat gras omhoog en bekijk de kleur van de voetjes. Gewenste grassen als Engels en Italiaans raaigras hebben een rood voetje, met uitzondering van timothee (wit voetje). De meeste ongewenste grassen hebben een wit voetje.
De dichtheid van de zode lees je met het blote oog af aan de open plekken in het perceel en aan de hoeveelheid goed gras per handpalm. Bij Engels raaigras geldt als vuistregel: één goede spruit per handpalm.

Doorzaaien
Doorzaaien is aan te raden bij 60 tot 80% goede grassen. Met doorzaaien breng je de dichtheid van de zode weer op peil en stop je de opmars van onkruid. Uiteraard verhoog je ook de opbrengst, zeker met inzet van de nieuwste rassen.
Vanaf eind september is de temperatuur en de vochtigheid van de bodem meestal het meest geschikt voor doorzaaien. Onder droge omstandigheden kiemt het graszaad niet goed.  

Stappenplan en tips:

  • Start indien nodig met onkruid bestrijden
  • Maai het gras met een korte stoppellengte op 4 à 5 cm
  • Verwijder onkruid en oude grasresten met een wiedeg
  • Geef jonge kiemplantjes 2-3 weken na doorzaaien de kans om op te komen door te beweiden of een lichte maaisnede toe te passen. Hierdoor krijgen kiemplantjes meer licht en kan het concurreren met de oudere grassen.


Grasland vernieuwen
Als vijf op de tien polletjes witte voetjes hebben en er veel open plekken in het perceel zijn, dan heb je waarschijnlijk minder dan 60% goed gras in je perceel. Onkruid en ongewenst gras hebben dan de overhand. Scheuren en vernieuwen is de enige optie om weer een goed grasperceel terug te krijgen. Ook voor vernieuwen is de nazomer vanwege bodemtemperatuur en –vochtigheid de beste tijd.

Stappenplan en tips voor grasland vernieuwen:

  • Om kweekgras afdoende te bestrijden zal de grasmat in de meeste gevallen moeten worden doodgespoten. Rij nooit drijfmest uit voor het spuiten, dit belemmert de bestrijding van kweek.
  • Frees, ploeg of spit en egaliseer de grasmat hierna.
  • Verbeter het gehalte organische stof in de bodem met drijfmest of met compost (zie ook pagina 6).
  • Is de pH van de bodem te laag (norm zand- en löss 5,5, norm kleigrond 6,5)? Bekalk dan na het egaliseren, voordat je het zaaibed maakt.

 

Welke grasmengsel kies je? 

Bij vernieuwen of doorzaaien van grasland heeft u de keuze uit een ruim assortiment GPweidemengsels. 

De weidemengsels zijn samengesteld met de allerbeste rassen van de verschillende kwekers en jaarlijks afgestemd op de nieuwste inzichten op het gebied van graslandmanagement. Alle rassen in de mengsels hebben een uitstekende kroonroestresistentie en alle rassen behoren tot de top in drogestofopbrengst.

Termijn grasland vernieuwen op zand- en lössgronden verlengd

Bedrijven op zand- en lössgronden mogen dit jaar zonder ontheffingsverzoek tot 15 september grasland scheuren en vernieuwen.

Vorig jaar was dat nog tot 31 mei. Wel moet veehouders die dit gaan doen voor 31 augustus een ontheffing aanvragen bij RVO.

Zij moeten ook 50 kg plaatsingsruimte voor zuivere stikstof inleven.