Stikstofstabilisator voor drijfmest

In 3 stappen naar een betere pH van uw bodem

 

Stap 1: Ga de pH-waarde van uw bodem na

Om tot een juist kalkbemestingsadvies te komen, zijn de waardes van uw bodem-pH en organische stof van belang. Deze getallen staan vermeld op uw bodemanalyse-uitslag. Met een bodemanalyse achterhaalt u waarom een bepaald gewas niet goed groeit en komt u tot een goede bemesting. Ook bij een goed groeiend gewas kan een bodemanalyse uw bemes­ting verder optimaliseren.

Stap 2: Maak een keus uit de juiste kalksoort voor maisland op zandgrond

Lees de gegevens uit uw bodemanalyse nauwkeurig, zodat u precies weet wat de pH-waarde van uw percelen is. Is de bodem-pH lager dan de streefwaarde (zie ook onderstaande stroomschema’s)? Bemest uw land dan met een premium kalkproduct.

Stap 3: Welke kalksoort is het meest geschikt?

Triferto biedt een compleet assortiment van premium kalkproducten: van droog tot vochtig, van fijn tot gekorreld. Voor het bepalen van de juiste kalksoort, evenals de hoeveelheid kalk per hectare, denken we graag met u mee.

 

De uitgebreide folder vindt u hier:  klik hier voor folder Bekalken

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accountmanager.