Kempensysteem is de toekomst. Meer melk met minder werk!

Wanneer u na 1 april meer melk wilt gaan produceren, kan dat op 2 manieren. Meer koeien melken en/of een hogere productie per koe. Meer koeien vraagt meer ruwvoer, dat in veel gevallen al snel een beperkende factor zal zijn. Meer melk per koe kan alleen door meer krachtvoer(achtigen), bijproducten of snijmais. Met het Kempensysteem kunt u makkelijk meer koeien managen en realiseert u een hogere levensproductie. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie met een lage drogestofopname uit ruwvoer. Dat is wat het u oplevert met een lage investering!

 Hoe werkt het?

Bij het Kempensysteem bestaat het rantsoen van uw koeien  uit een smakelijke structuurbron en KempenBrok. Het ruwvoer bestaat uit een droge, structuurrijke graskuil of hooi.  Het krachtvoer bestaat uit een speciaal ontwikkelde brok gericht op een veilige en efficiënte penswerking. Het aandeel krachtvoer in het rantsoen ligt bij toepassing van het Kempensysteem hoger dan bij een traditioneel rantsoen. De KempenBrok bevat alle ingrediënten voor gezonde en vruchtbare koeien met een hoge levensproductie. De brok kan worden opgenomen uit een Kempenfeeder, via de krachtvoercomputer of in de melkrobot.

     

Gezonde koeien

Het Kempensysteem bevordert de gezondheid van uw veestapel:

  • Het hele jaar rond een constant rantsoen: dit betekent simpel en eenvoudig voeren. Dit verkleint o.a. de kans op voerfouten en daardoor kunnen gezondheidsproblemen voorkomen worden.
  • Uit praktijkonderzoek blijkt dat koeien in het Kempensysteem beter in conditie blijven ondanks de hogere melkgift. Dit heeft een positief effect op de vruchtbaarheid en gezondheid.

 

Minder arbeid,

  • Door het eenvoudige rantsoen en doordat het ruwvoerproces geheel of gedeeltelijk vervalt, bespaart u arbeid.
  • Dankzij het eenvoudige rantsoen vergemakkelijking en verlichting van de werkzaamheden.
  • Door de arbeidsbesparing een verhoging van de arbeidsefficiëntie

 

In drie stappen naar het Kempensysteem

Toepassing van het Kempensysteem betekent een behoorlijke verandering van uw bedrijfsvoering. Zo is het aandeel krachtvoer in het rantsoen bij het Kempensysteem hoger dan bij een traditioneel bedrijf. Hierdoor nemen de krachtvoerkosten toe. De hogere krachtvoerkosten worden gecompenseerd door besparing op andere kosten (bijvoorbeeld arbeids-, ruwvoer-, mechanisatie- en/of loonwerkkosten) en/of door extra opbrengsten door een andere benutting van uw grond. Of het Kempensysteem financieel interessant is voor uw bedrijf is dus sterk afhankelijk van uw bedrijfssituatie en mogelijkheden. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze. De voor- en nadelen voor uw bedrijf wegen we zorgvuldig af. Met de Quickscan bekijken we in hoeverre het Kempensysteem bij u en uw bedrijf past en wat de financiële gevolgen zijn in uw situatie

 Heeft u interesse, aarzel niet maar vraag uw bedrijfsadviseur naar de financiele onderbouwing door middel van een Quickscan.