"Krachtvoer" VS Taaie Kost!

De eerste analyses van de graskuilen 2016 zijn bekend. Duidelijk is dat we dit jaar te maken hebben met een erg grote spreiding in graskwaliteit. 

De vroeg gemaaide 1e snede is van zeer goede kwaliteit en werd gevolgt door een vroege 2e snede die ook van uitstekende kwaliteit is. Laat gemaaide 1e snede gaf heel veel product maar van beduidend mindere kwaliteit. Ook de 2e snede werd hierdoor later maar werd ook laat gemaaid doordat het weer niet meewerkte de afgelopen tijd. 

Wanneer we gaan rekenen met de snel verteerbare, vroege voorjaarskuilen dan valt op dat we snel in de gevarenzone komen. Daarom een aantal aandachtspunten: 

  • Door het hoge suikergehalte zijn deze kuilen erg smakelijk. Zorg voor een geleidelijke overgang naar deze kuilen toe. Zorg bovendien voor voldoende penseiwit zodat de suikers optimaal worden benut (mengvoer, bierbostel, raapschroot). 
  • Door de korte groeiperiode zijn de kuilen snel verteerbaar (hoge VC-OS en een lage ADL). Zorg daarom voor voldoende struktuur (latere snede stro/graszaadhooi) en voer waar nodig buffers bij om "vollopen" en verzuring te voorkomen. 
  • Reageer pro-actief en schakel tijdig in de mengvoerkeuze, zodat de koeien niet in de verzuring komen. 
  • Bepaal samen met uw bedrijfsadviseur of specialist wat voor uw bedrijf de beste strategie is.