maisdemo in Appelscha 6 oktober 2021

Op woensdag 6 oktober is de maisdemo gehouden in Appelscha.

Deze is georganiseerd door de Weidse Blik en loonbedrijf de Samenwerking uit Elsloo.
Er waren ongeveer een 50-tal bezoekers, die in een rondgang langs de 25 maisrassen van 5 leveranciers gingen.
De volgende onderwerpen kwamen hier aan de orde, bodem met belang organische stof, toevoegen van broeiremmer in de mais, gebruik van gewasbeschermingsproducten nu en in de toekomst en uitleg over en van de maisrassen.