Maisdemoveld in Nij Beets

Het demoveld is ingezaaid 13 mei met 16 maisrassen van 4 kwekers.
Groenbemester vooraf niet doodgespoten, perceel bewerkt met schijven eg.

Het perceel is voor de helft geploegd met zaaibed voorbereiding, de andere helft met een niet kerende grondbewerking met overtop frees.
Op 8 juni is het perceel tegen onkruiden en grassen met GBM bespoten. Halve dosering, er volgt nog een bespuiting.

Op de bijgaande foto's is het verschil in de grondbewerking duidelijk te zien wat onkruiddruk betreft.
De foto met de minste hoeveelheid onkruid en grassen is geploegd, de andere met de vele grassen en onkruiden is gefreesd.
De opkomst op het stuk demoveld is redelijk.