Maisveld met stokbonen en erwten

Inzaai:                    28 april
Plaats:                    Nijeberkoop
Grond:                    zand
Zaaizaad:               60% maiskorrels + 40% stokbonen en enkele erwten
Hoeveelheid zaaizaad p.ha: 100.000 zaden per ha (wanneer de kwaliteit en eiwit het hoofddoel zijn) 
Ingezaaid met:       3 wieler met 8 rijige zaaimachine met rijenbemesting dierlijke mest.
Bemesting p/ha:     vooraf 20 m3 vol velds + in de rij 35 m3 RVDM + 100 ltr. vloeibare kunstmest  ( 24 N + SO3+B+Zn)
Bodemtemp.:          13° C
Ingezaaid door:      Loonbedrijf Zwier - Oosterstreek
Grondbewerking:    ploegen, daarna zaaibed bereiding. groenbemester vooraf doodgespoten)

Bezoek 7 juli 2021:hoogte van de mais ongeveer 1,20 mtr.
Dit perceel is niet tegen onkruid bespoten. Vlinderbloemigen kunnen niet/slecht over deze bespuitingen.
Om de onkruiddruk tegen te gaan is er zolang het mogelijk is met de wied eg er doorheen gegaan.
Het resultaat hiervan is niet positief, er staan nog veel onkruiden (op de foto's te zien)