Maximaal rendement uit drijfmest met Piadin

Veehouders die vroeg in het jaar drijfmest uitrijden, hebben te maken met uitspoeling van stikstof als gevolg van neerslag. In de maanden februari, maart en april valt doorgaans veel neerslag. Dit is precies de periode dat stikstof beschikbaar moet blijven voor de eerste snede gras. De grootste stikstofopname door mais vindt plaats in een periode van ongeveer 10 à 15 dagen vóór de bloei tot 25 à 30 dagen na de bloei. Gedurende deze periode wordt 85% van de totale stikstofbehoefte verbruikt. Uitspoelen van stikstof betekent opbrengstverlies! Dit kunt u voorkomen.

De werking in het kort
Door toevoeging van PIADIN aan drijfmest blijft stikstof langer in de stabiele ammoniumvorm, waarmee uitspoeling van waardevol stikstof wordt voorkomen. Een maatregel die al meer dan 10 jaar succesvol wordt toegepast.

Hoe Piadin toedienen?
Dit kan op verschillende manieren zoals: de Piadin over de roosters gieten en daarna gaan mixen en uitrijden. Via een pompsysteem welke loonwerkers op de uitrijdsystemen hebben of iedere keer bij vullen van de tank in de vulslang gieten.

Dosering PIADIN (in liter/ha)

Gewas

Februari

Maart

April

Grasland

5

4

4

Maïs

7

6

5

Tarwe

7

6

5

Wat kost het en wat levert het op?

Rendement grasland: ±€25,-/ha investeren -> ±€75,-/ha oogsten

  • Piadin toedienen aan drijfmest kost ±€25,- per hectare
  • Ruim 6 jaar onderzoek (DLV) toont een gemiddelde meeropbrengst van 7% meer gras
  • Deze 850kg droge stof aan meeropbrengst betekent ±€75,- per hectare voordeel
  • Meer eigen ruwvoer, betekent minder aankoop van (duurdere) krachtvoeders

Rendement mais: ±€30,-/ha investeren -> ±€195,-/ha oogsten

  • Piadin toedienen aan drijfmest kost ±€30,- per hectare
  • Meerjarig onderzoek (DLV/PPO) toont een gemiddelde meeropbrengst van +10% maïs
  • Deze 1850kg droge stof aan meeropbrengst betekent ±€195,- per hectare voordeel.

Kijk voor uitgebreide info op: http://www.triferto.eu/nl/specialiteiten/piadin---nitrificatieremmer