Veel muizenschade in grasland


Op dit moment is er weer veel muizenschade in het grasland. Met name in Friesland zijn er veel graslandpercelen aangetast door muizenschade. Maar ook in Groningen en in de Betuwe worden er meldingen genaakt van muizenschade. De muizen graven gangen onder de graszode en vreten het gras op, hierdoor ontstaan vlekkerige tot volledig kale percelen.

Voor veel veehouders met schade aan de grasland percelen loopt de schadepost hoog op en ontstaan er problemen met de eigen ruwvoerwinning, waardoor er ruwvoertekorten gaan ontstaan.

De winterperiode is tot en met heden zeer zacht en de schade neemt iedere dag nog toe. Over enkele weken breekt het voorjaar al weer aan het is dan ook aan te raden nu na te denken hoe de schade te herstellen of te zorgen dat de schade niet verder toeneemt.

Percelen die bijna tot volledig door muizen zijn kaal gevreten:

  • Percelen welke onherstelbaar zijn beschadigd (wanneer mogelijk) inzaaien met snijmais. Snijmais geeft in een korte tijd veel ruwvoer. Het groeiseizoen kan nog volledig worden benut. Let wel op dat dit alleen aan te raden is op de goede ontwaterde percelen waar op tijd gezaaid en geoogst kan worden. Zaai zeer vroege tot vroege maisrassen. Na de maisoogst het perceel dan opnieuw inzaaien met graszaad. Let op: op zand en lössgronden moet dit gedaan worden voor 1 oktober.
  • Als er geen snijmais gezaaid kan worden of voorkeur wordt geven aan grasland, zaai het perceel dan zo vroeg mogelijk en volledig opnieuw in. Het is dan tevens aan te raden om het perceel grondig aan te pakken (egaliseren, draineren etc.) 

Percelen die voor een deel door muizen zijn kaal gevreten:

  • Indien er geen of maar weinig straatgras en kweek aanwezig zijn en het perceel moet nog een aantal jaren grasland blijven is het advies om het perceel door te zaaien. Kies hierbij voor graszaadmengsels die snel kiemen en kunnen groeien in het voorjaar. Graszaadmengsels met 100% Engels raaigras en veel middentijds doorschietend Engels raaigras hebben de voorkeur. Bij veel straatgras en of kweek het perceel eerst doodspuiten en in zijn geheel opnieuw inzaaien of eerst snijmais inzaaien en dan opnieuw inzaaien met graszaad.
  • Indien er besloten wordt om betreffende perceel binnen 1-2 jaar alsnog te vernieuwen maak dan geen overbodige kosten en zaai het perceel door. Ook hierbij is de voorkeur om te kiezen voor graszaadmengsels die snel kiemen en kunnen groeien in het voorjaar. Graszaadmengsels met 100% Engels raaigras en veel middentijds doorschietend Engels. Daarnaast kan er gekozen worden voor mengsels met Italiaans raaigras. Deze soort is goedkoper dan Engels raaigras en groeit met name in voorjaar vlotter. De opbrengst is in het 1e en 2e jaar ook een stuk hoger. Deze percelen dienen dan wel alleen gemaaid te worden, omdat Italiaans raaigras slecht tegen betreden kan.

Voor het juiste advies en de juiste keuze maisrassen en of graszaad neem contact op met één van onze buitendienst medewerkers

 

 

 

Download hier:

         

Keuzeschema schade grasland