Novurea - Grasland

Novurea: 
Novurea is een korrelmeststof met 46% gestabiliseerde stikstof. De variant Novurea-S bevat naast 38% stikstof ook 18% zwavel (SO3). Novurea is gestabiliseerd met een ureaseremmer die stikstofverliezen doorvervluchtiging minimaliseert. Bovendien wordt ureum geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat die beter aansluit op de behoefte van het grasland. Hiermee wordt de kans op ongewenste nitraatuitspoeling of nitraatophoping in het gewas gereduceerd. Het resultaat is meer structuurrijk en eiwitrijk gras per hectare dankzij de efficiëntere stikstofbenutting. 

Meerjarige proefresultaten op grasland: 
Het effect van stikstofmeststof Novurea en Novurea-S op grasland werd vergeleken met KAS (zwavel). Onderzoeken werde deels onafhankelijk uitgevoerd door PRO en door Novurea-dealers. Doel van het onderzoek was vast te stellen of het gebruik van Novurea of Novurea-S op grasland leidt tot een hogere opbrengst en kwaliteit in vergelijking tot KAS (zwavel). De resultaten ervan worden hieronder per jaar getoond. 

Droge stofopbrengst KAS vs Novurea

Uitstekende voederwaarde 
Een hogere droge stofopbrengst is in de meeste gevallen pas gewenst, indien de voederwaarde ook goed is. Uit meerjarig onderzoek blijkt dat er met Novurea en Novurea-S meer Voederwaarde VEM en Ruw eiwit geoogst wordt, zo blijkt uit de voederwaarde analyses uitgevoerd door EuroFins agro (BLGG AgroXpertus). 

Vergelijking voederwaarde opbrengst

Meer bestendig eiwit in gras 
Triferto onderzocht het effect van ASS, Entec en Novurea-S op de opbrengst en kwaliteit van de eerste snede gras. De stikstof in de eerste twee producten bestaat voor 30% uit nitraat en voor 70% uit ammonium, terwijl Novurea 15% ammonium en 85% ureum bevat. Duidelijk is dat de proefvelden die vroeg werden bemest met Novurea de hoogste eiwitopbrengsten realiseerden. Bovendien was het eiwit het meest bestendig. In een goede kuil zien we bij voorkeur een lager gehalte oplosbaar eiwit en meer bestendig eiwit. Dit stimuleert de melkgift en aanmaak van melkeiwit. 

Vergelijking eiwitkwaliteit

Topkuil winnaars 2014 én 2016 kiezen Novurea 
Telers die Novurea strooiden hadden de beste voorjaarskuilen van het seizoen 2014 en 2016. De topkuil-competitie leverde dit bewijs! Een professionele jury beoordeelden ruim 500 voorjaarskuilen. Maar liefst 4 finalisten strooiden Novurea Jurgen Veron ging er in 2016 met de titel vandoor, in 2014 won Harm Albring de competitie. Lees hier het interview met de topkuilwinnaars waarin ze uitleg geven over hun bemestingsstrategie.