Stikstof bemestingadvies tweede snede grasland

Vanwege het late koude voorjaar is er relatief laat drijfmest en kunstmest toegediend. Daardoor is de minderalisatie pas laat op gang gekomen, april kende relatief koude nachten. Hierdoor zit er meer suiker in het gras en minder ruw eiwit. Dit zorgt voor hoge VBM-waarden in het verse gras en geeft daarbij aan dat het gras nog niet oudt is, ondanks dat het inmiddels al mei is. Wetende dat gemiddeld de eerste twee snedes circa 60% van de graskuilvoorraad bepaald, is sturen via bemesting op kwaliteit in de tweede snede het advies. 

Met de beperkte hoeveelheid stikstof die u mag strooien is het de vraag hoeveel en welke stikstof u de komende snede dient te strooien. Denk bij het maken van de keuze van de meststof ook aan een eventueel zwaveltekort. 

Lees de volledige instructies over stikstof bemestingadvies tweede snede grasland hier...