Tips voor goede start van de maisteelt

Tips voor een goede start van de maisteelt

Na een lange periode met veel neerslag worden de percelen nu snel droog genoeg om te bewerken. Over een paar weken zal de eerste snijmais worden gezaaid. In dit artikel daarom praktische tips voor een goede start van je maisteelt.

  1. De bodem is de basis

De keuze voor een maisras van topkwaliteit is een goede basis voor een geslaagde maisteelt. Maar altijd is de bodem de basis. Bodemverdichting leidt bijvoorbeeld al snel tot minstens 10 procent minder gewasopbrengst, net als een te lage pH. Zorg voor inzicht in je percelen middels een bodemanalyse en bewerk de grond alleen wanneer   hij voldoende droog is.

  1. Vanggewas op tijd aanpakken

Een geslaagde groenbemester (vanggewas) levert veel organische stof en nutrienten waar de mais van profiteert. Een voorwaarde is wel dat je het vanggewas op tijd inwerkt! Te laat inwerken, zeker van een massaal vanggewas, belemmert de start van de mais en kan een storende laag creëren. Pak je vanggewas nu aan zodra de draagkracht van het perceel dit toelaat. Belangrijk: het vanggewas moet volledig vernietigd zijn, zodat er geen hergroei plaatvindt wanneer de mais gezaaid is.

Oogsten van een vanggewas is verleidelijk bij een ruwvoertekort, maar geeft risico op te laat vrijkomen van nutriënten en vochttekort.

  1. Bemesten op maat

Met een degelijk bemestingsplan breng je de beschikbare mest optimaal tot waarde. Een goed gewas mais van 19 ton ds/ha onttrekt 230 kg stikstof, 85 kg fosfaat en 300 kg kali. Verdeel je mest slim aan de hand van de bodem voorraad en levering en de voorvrucht. Een gescheurde graszode en een goed geslaagd vanggewas leveren veel nutriënten na die je dan ook niet via bemesting hoeft aan te brengen.

  1. Strak en vlak zaaibed

De kwaliteit van het zaaibed is van grote invloed op de opstart van de maisplantjes. Zorg voor een vlak, strak zaaibed met een los zaaibed tot op zaaidiepte. Zo komt het maiszaad net in de vaste ondergrond te liggen voor voldoende vocht van onderen. Het zaaibed moet voldoende fijn liggen voor een effectieve onkruidbestrijding. Voorkom verdichting, ga alleen het land op wanneer de draagkracht het toelaat.

Neem contact op met uw bedrijfsadviseur voor het juiste advies. U kunt natuurlijk ook bellen met onze verkoopbinnendienst in Joure. 

(bron: Limagrain)