Graan- en maïsbostel

Restproduct van de ethanolwinning. Grotendeels vergelijkbaar met bierbostel.

 

Herkomst

Graanbostel en Maisbostel zijn enkelvoudige, vochtige veevoeders die vrijkomen bij de bio-ethanolproductie. De grondstoffen voor de bio-ethanolproductie zijn voornamelijk rogge, tarwe, triticale (Graanbostel) of maïskorrels (Maisbostel). Graanbostel is een mengsel van gistresten en gries die samen een smakelijk stapelbaar product vormen.

Samenstelling

Graanbostel beschikt over een constante kwaliteit en samenstelling. Graanbostel bevat veel eiwit met een hoge darmverteerbaarheid. De energie in graanbostel bestaat voornamelijk uit geleidelijk fermenteerbare ruwe celstof. Graanbostel bevat minder fosfaat dan andere eiwitrijke voeders en past dus beter in BEX. Het ds % ligt rond de 35 %.

Melkvee rantsoenen

Graanbostel past zeer goed in rantsoenen van melkkoeien en/of melkgeiten doordat het wat versnellend werkt, i.t.t. bierbostel dat pens stabiliserend werkt. Door het hoogwaardige eiwit wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen verbeterd. Met graanbostel kan op goedkope manier een eiwittekort in het basisrantsoen aangevuld worden.

Vleesvee rantsoenen

Door het hoogwaardige eiwit wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen verbeterd. Met graanbostel kan op goedkope manier een eiwittekort in het basisrantsoen aangevuld worden.

Eigenschappen

  • Zeer smakelijk
  • Stabiliseert penswerking
  • Gunstig voor BEX.
  • Lage voerkosten door hogere efficiëntie rantsoen.
  • Samen met andere producten in te kuilen

Bewaartips

Geringe inkuilverliezen door relatief hoog ds-percentage
Tijdens het productieproces wordt een conserveringsmiddel toegevoegd
Toplaag egaliseren en bestrooien met 5 kg landbouwzout per m2
Goed luchtdicht afdekken, liefst met gronddek

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van Graan- of Maisbostel hangt af van welke graan de producent op een bepaald moment verwerkt. Normaal is graanbostel het gehele jaar beschikbaar.

 

Klik hier voor een PDF weergave van graan- en maïsbostel

 

 

Analyse

Droge stof:               32,5 %
Ruw eiwit:            202 gr/kg ds
Ruw vet:                 81 gr/kg ds
Ruwe celstof:       141 gr/kg ds
Ruw as:                   52 gr/kg ds
Zetmeel:                 28 gr/kg ds
Suikers:                   47 gr/kg ds
Calcium:                 1.6 gr/kg ds
Fosfor:                    4.4 gr/kg ds
Natrium:                1.2 gr/kg ds
Kalium:                  5.2 gr/kg ds
Magnesium:          1.3 gr/kg ds
Chloor:                  0.6 gr/kg ds

Voederwaarde Rundvee

VEM:                        861 /kg ds
VEVI:                       857 /kg ds
DVE:                       93 gr/kg ds
OEB:                       44 gr/kg ds
Best. zetmeel:       18 gr/kg ds
VW:                         0.65 /kg ds
Structuurwaarde:  0.84 /kg ds
Melkkoeien:  2-8 kg product
Jongvee:        n.v.t. kg product
Vleesstieren:   1-5 kg product
Rosékalveren:    2-5 kg prod.
Melkgeiten:     1-3 kg product
Schapen:       0.5-1 kg product