Tarwe Ontsloten Vochtig

Heeft positief effect op melkproductie. 

Productomschrijving 

De tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (sodagrain) komt warmet vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloop trager dan bij geplette tarwe. Daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette tarwe. 

Algemene eigenschappen 

Tarwe ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten tarwe ten opzichte van geplette tarwe een positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt. 

Toepassing 

Het voeradvies is sterk afhankelijk van de andere voedermiddelen in het rantsoen en wij adviseren de hoeveelheid in het rantsoen altijd te baseren op de rantsoenberekening van uw voedingsadviseur. Het aandeel in het rantsoen kan hoger zijn dan dat van geplette tarwe. Als globale richtlijn kunt u onderstaande hoeveelheden aanhouden. 

  • Melkkoeien max. 4 kg product per dier per dag
  • Vleesvee max. 4 kg product per dier per dag
  • Rosékalveren max. 2 kg product per dier per dag
  • Geiten max. 0,5 kg product per dier per dag 

Opslag & Houdbaarheid 

  • Tarwe ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond
  • Opslag in een silo is niet mogelijk
  • Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigzins kan 'ademen'
  • De partij niet hgoer maken dan 20 cm.
  • Mits bovenstaande advies opgevolgd wordt kan de vochtige ontsloten tarwe gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum (zie datum op de leverbon)

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden. 

 

 

Productspecificatie (g/kg ds) 

Sectoren  Herkauwers
Verschijningsvorm Stapelbaar
Nutritionele toepassing Structuurbron
Drogestof (%) 72
Ruw eiwit 127
Ruw vet 25
Ruwe celstof 28
Ruw as 37
Zetmeel 688
Suikers 30
Calcium 0,5
Fosfor 3,3
Natrium 19,2
Kalium 3,4
Magnesium 0,9
Zwavel 1,4
VEM 1179
VEVI 1304
DVE 93
OEB -16