Tarwe geplet/gemalen

De snelle energieleverancier

Herkomst

Tarwe is een graan dat over de gehele wereld geteeld wordt. Naast de teelt van tarwe voor de humane consumptie wordt er ook tarwe geteeld voor diervoeding en ethanolproductie.

Samenstelling

Om tarwe te kunnen voeren moet de hele korrel bewerkt worden. Dit kan o.a. door te malen of te pletten. De verteringskenmerken hangen af van de fijnheid van het bewerkte product. Tarwe is een energierijk product met een hoog zetmeelgehalte.

Melkvee

In melkveerantsoenen zorgt tarwe voor een aanvulling van veel snelle pensenergie in de vorm van onbestendig zetmeel. Tarwe is het graan dat het snelste word afgebroken in de pens. Het heeft een eiwit verhogende werking en zorgt voor een lichte daling van het vet percentage. Tarwe kan door zijn hoge verteringssnelheid maar beperkt worden gevoerd aan melkvee, grote hoeveelheden kunnen leiden tot pensverzuring.

Vleesvee

In vleesveerantsoenen is tarwe een belangrijke energiebron. Bij trage maïskuilen en maïs arme rantsoenen is tarwe een geschikte energieaanvulling.

Varkenshouderij

Tarwe is een graan met een hoog energie- maar een laag eiwitgehalte. Dit eiwit is van redelijke kwaliteit, echter het lysinegehalte is laag. Tarwe heeft een hoog zetmeel gecombineerd met een laag ruwe celstofgehalte en is daardoor goed te verteren.

Pluimvee

Tarwe wordt in onbewerkte vorm op steeds meer pluimveebedrijven gebruikt als aanvulling op mengvoer. Een aantal voordelen daarvan zijn drogere mest, schone eieren. Tevens verbetert de gezondheid van de dieren en kan door een flexibel rantsoen het gewicht van het ei gestuurd worden.


Eigenschappen

  • Energie en zetmeelrijk
  • Verteringskenmerken afhankelijk van de bewerking van de korrel
  • Het heeft een hoge verteerbaarheid
  • In rundvee en varkensvoeding moet het geplet/gemalen worden
  • Bij rundvee kan slechts een beperkte hoeveelheid gevoerd worden

Bewaartips

Zorg voor een verharde en bezemschone opslagplaats 
Tarwe dient droog, bij voorkeur in een loods opgeslagen te worden
Bij opslag in een bulksilo dient deze schoon en vrij van restproducten te zijn

Beschikbaarheid

Tarwe is jaarrond goed beschikbaar.

 

Klik hier voor een PDF weergave van Tarwe geplet/meel

 

Analyse

Droge stof:              87 - 90 %
Ruw eiwit:           128 gr/kg ds
Ruw vet:                15 gr/kg ds
Ruwe celstof:        28 gr/kg ds
Ruw as:                  17 gr/kg ds
Zetmeel:               642 gr/kg ds
Suikers:                  31 gr/kg ds
Calcium:                0.5 gr/kg ds
Fosfor:                   3.6 gr/kg ds
Natrium:                0.1 gr/kg ds
Kalium:                  4.8 gr/kg ds
Magnesium:         1.0 gr/kg ds
Zwavel:                  1.3 gr/kg ds
Chloor:                  0.6 gr/kg ds

Voederwaarde Enkelvoudige voeders

VEM:                      1183 /kg ds
VEVI:                      1308 /kg ds
DVE:                      113 gr/kg ds
OEB:                      -50 gr/kg ds
Best. zetmeel:       60 gr/kg ds
VW:                         0.29 /kg ds
Structuurwaarde: -0.18 /kg ds
Rants. melkk:   max 4 kg prod
Rants. vleess:  max 3 kg prod
Rants. rosé:      max 2 kg prod
Energiewaarde:    1.283 kg ds
d.v. lysine v:          3.0 gr/kg ds
d.v. methionine v: 1.8 gr/kg ds
d.v. meth+cyst v:  4.3 gr/kg ds
Rants. biggen:            15-25 %
Rants. gesp. biggen: max 10 %
Rants. vleesvarkens:   20-30 %
Rants. lact. zeugen:     20-30 %
Rants. drag. zeugen:   20-30 %