Maïsmaster meststoffen

Mais is een gewas wat van oudsher heel goed reageert op een rijenbemesting. Al decennia worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais, op alle grondsoorten. De samenstelling van deze rijenmeststoffen is in de loop der jaren veranderd. Enerzijds heeft de wettelijke regelgeving zijn restricties gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor bijvoorbeeld borium en zwavel een grotere rol zijn gaan spelen. Ook is de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift in de loop der jaren gewijzigd. Daardoor zijn telkens aanpassingen in de samenstelling van maismest doorgevoerd.

Maismaster is een complete range van maïsmeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai. De Maismaster meststoffen zijn zo samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen en wensen die we aan een moderne maismeststof stellen. Zo bevat Maismaster naast Stikstof (en Fosfaat) ook Borium en Zwavel. Voor elke grondsoort, Pw getal en mestgift is er een geschikte Maismaster meststof.

Rijenbemesting in mais wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. Bij deze toepassing is het mogelijk om 30 kg stikstof toe te passen. De hoeveelheid fosfaat is hier niet limiterend.

Meer informatie over de toepassing van Maismaster meststoffen vindt u in onze Maisfolder