Bouw & milieu

 

De afdeling FarmConsult van ForFarmers adviseert u op het gebied van bedrijfsontwikkeling, stallenbouw, ruimtelijke ordening, milieu en diverse subsidiemogelijkheden. Met haar kennis en ervaring ondersteunt en begeleidt FarmConsult jaarlijks vele agrariërs bij het realiseren van hun ambities: “van idee tot stal”.

Praktisch en technisch advies

 • Stallenbouw en efficiënte bedrijfsvoering
 • Coördinatie tekenwerk

Maatlat Duurzame Veehouderij

 • Toetsing/ advisering stal
 • Aanvraag certificering
 • Aanvraag MIA/Vamil

Ruimtelijke ordeningsadvies

 • Bestemmingsplan (wijzigingen)
 • Verzorgen ruimtelijke onderbouwing
 • Coördinatie aanvullende onderzoeken

Subsidieadvies

 • Inventariseren subsidiemogelijkheden
 • Verzorgen subsidieaanvragen
 • Voortgangsbegeleiding

Milieuadvisering

 • Melding besluit landbouw
 • Omgevingsvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Toetsing en inpassing: o.a. ammoniak , geur, fijnstof, geluid en welzijnseisen
 • Binnen de kaders van o.a.: IPPC richtlijn, besluit MER, besluit huisvesting en natuurbeschermingswet

Contactformulier

0513-416162