Mest

Vraag & aanbod

 

Mestafzet

Indien u volgens uw mestboekhouding nog mest kunt aanvoeren op uw bedrijf kunnen wij dat voor u regelen. Ook wanneer u juist mest moet afzetten kunnen wij binnen ons netwerk de mestafzet regelen.

Volgens de nieuwe mestwetgeving moet er een bepaald percentage van uw af te voeren fosfaat verwerkt worden. Elke kilo fosfaat meer geproduceerd op uw bedrijf dan in 2013 moet zelfs 100 procent verwerkt worden (voor zover bekend 11-2014).

Indien u geen mestverwerking heeft kunnen wij voor u een VVO, een vervangende verwerkingsovereenkomst, afsluiten. De fosfaat die u afvoert wordt dan niet verwerkt, maar een ander bedrijf laat zijn mest dan verwerken zodat de teveel geproduceerde kilo’s fosfaat wel verwerkt worden.

Doorlopend gevraagd en aangeboden: rundveedrijfmest

Ik zoek mest

0513-416162

Ik wil mest kwijt

0513-416162