Groen-bemester

 

Zaai een groenbemester op tijd!

Voor het slagen van een groenbemester is het van belang dat deze op tijd wordt gezaaid. Het liefst zo snel mogelijk na het hoofdgewas. Door groenbemesters op tijd te zaaien kan er veel massa worden ontwikkeld, blad en wortels, en het gewas kan meer stikstof vastleggen.

De keuze voor de juiste groenbemester is niet zomaar gemaakt. Aaltjes reageren op elke groenbemester anders. Het ene aaltje wordt bestreden, de andere neemt explosief toe.

Een vanggewas is een groenbemester dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, in het najaar en winter te voorkomen. Vanggewassen zorgen ook voor organische stofproductie en verbetering van de bodemstructuur.

Informeer goed welke producten geschikt zijn om toe te passen en wat de GLB regels hiervoor zijn.

Contactformulier

0513-416162