Kruiden  Klaver

 

Kruiden en klavers in het grasland vergroten de biodiversiteit. Bovendien leveren ze een bijdrage aan smakelijk ruwvoer. De klavers binden in samenwerking met rhizobium bacterien stikstof uit de lucht.

In de weidemengsels worden daarom steeds vaker klavers en kruiden toegepast. De bufferstrook wordt bij veehouders dan ook vaak een verlengstuk van de weide. Deze bufferstroken kunnen dan ook op dezelfde manier worden ingezaaid als bij toepassing graslandkruiden in weidemengsels.

De samenstelling van GP Kruiden-Klaver:
Smalle weegbree
Cichorei
Rode klaver
Witte klaver

Contactformulier

0513-416162