KAS meststoffen

Kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

Weidse Blik levert ook uw KAS kunstmest!

Weidse Blik is verplicht jaarlijks alle afnemers van meststoffen die onder de pecursoren verordening vallen een verklaring te laten tekenen. Deze verklaring is bedoeld om te voorkomen dat een precursor voor explosieven gebruikt wordt.

Contactformulier

0513-416162