Opslag van meststoffen

Aandacht voor opslag van meststoffen op het boerenerf

Indien er nog grote voorraden meststoffen aanwezig zijn op de veehouderij- en akkerbouwbedrijven is goede opslag van belang. Sla de meststoffen indien mogelijk op in een afgesloten, veilige opslagplaats om de korrelmeststoffen te beschermen tegen weersinvloeden (zon, regen) en om het risico op diefstal te beperken. 

Opslag van meststoffen in zakgoed

Meststoffen in bigbags of zakgoed moeten geplaatst worden op pallets om direct contact met de grond en water (bijv. bij zware neerslag) te voorkomen. Stapel in piramidevorm. De stapels mogen niet meer dan drie pallets of big-bags hoog zijn. Plaats de big-bags in een droge geventileerde ruimte op een vlakke ondergrond. Sla de meststoffen niet  buiten op. Als u toch genoodzaakt bent minerale meststoffen buiten op te slaan, tref dan maatregelen om temperatuurschommelingen tegen te gaan en te voorkomen dat meststoffen vochtig worden. 

Opslag van meststoffen in bulksilo

Bij opslag in een bulksilo is het belangrijk dat deze altijd schoon en droog is voordat deze gevuld wordt. Bovendien moet de silo regelmatig gecontroleerd worden op scheuren en lekkages. Voorkom dat er vocht in de silo kan komen. Dicht de afsluiter, laadpijp en ontluchtingsbuis goed om ventilatie te voorkomen. 

 

Veilig opslaan volgens de regels!

Kunstmest moet worden opgeslagen in een ruimte, waar anderen niet bij kunnen. Doe je het niet dan ben je in overtreding en riskeer je een onnodige boete. De veiligheidsvoorschriften voor de opslag van vaste kunstmeststofen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. In dat besluit staat onder meer dat de opslag van nitraathoudende kunstmest (zoals kalkammonsalpeter KAS) niet ongecontroleerd toegankelijk mag zijn voor onbevoegden. Als u de kunstmest opslaat in een silo of afsluitbare ruimte (bijvoorbeeld loods) dan is daaraan voldaan. Belangrijk is wel dat die ruimte op slot kan wanneer er niemand aanwezig is voor toezicht. Mocht er kunstmest van het bedrijf worden gestolen, dan is de betrokken teler verplicht om aangifte te doen bij de politie.

 

Precursoren verklaring

Weidse Blik is verplicht om jaarlijks van alle afnemers van meststoffen die onder de precursoren verordening vallen een verklaring te laten tekenen. Deze verklaring is bedoeld om te voorkomen dat een precursor voor explosieven gebruikt wordt.

 

 

Contactformulier

0513-416162