Graan- en maisbostel

Restproduct van de ethanolwinning. Grotendeels vergelijkbaar met bierbostel.

Graanbostel en Maisbostel zijn enkelvoudige, vochtige veevoeders die vrijkomen bij de bio-ethanolproductie. De grondstoffen voor de bio-ethanolproductie zijn voornamelijk rogge, tarwe, triticale (Graanbostel) of maïskorrels (Maisbostel). Graanbostel is een mengsel van gistresten en gries die samen een smakelijk stapelbaar product vormen.

Samenstelling

Graanbostel beschikt over een constante kwaliteit en samenstelling. Graanbostel bevat veel eiwit met een hoge darmverteerbaarheid. De energie in graanbostel bestaat voornamelijk uit geleidelijk fermenteerbare ruwe celstof. Graanbostel bevat minder fosfaat dan andere eiwitrijke voeders en past dus beter in BEX. Het ds % ligt rond de 35 %.

Melkvee rantsoenen

Graanbostel past zeer goed in rantsoenen van melkkoeien en/of melkgeiten doordat het wat versnellend werkt, i.t.t. bierbostel dat pens stabiliserend werkt. Door het hoogwaardige eiwit wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen verbeterd. Met graanbostel kan op goedkope manier een eiwittekort in het basisrantsoen aangevuld worden.

Vleesvee rantsoenen

Door het hoogwaardige eiwit wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen verbeterd. Met graanbostel kan op goedkope manier een eiwittekort in het basisrantsoen aangevuld worden.

Eigenschappen 

  • Zeer smakelijk
  • Stabiliseert penswerking
  • Gunstig voor BEX.
  • Lage voerkosten door hogere efficiëntie rantsoen.
  • Samen met andere producten in te kuilen

Bewaartips 

  • Geringe inkuilverliezen door relatief hoog ds-percentage
  • Tijdens het productieproces wordt een conserveringsmiddel toegevoegd
  • Toplaag egaliseren en bestrooien met 5 kg landbouwzout per m2
  • Goed luchtdicht afdekken, liefst met gronddek

Beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van Graan- of Maisbostel hangt af van welke graan de producent op een bepaald moment verwerkt. Normaal is graanbostel het gehele jaar beschikbaar.

Voedingswaarden

Drogestof (%) 32,5
Ruw eiwit 202 gr/kg ds
Ruw vet 81 gr/kg ds
Ruwe celstof 141 gr/kg ds
Ruw as 52 gr/kg ds
Zetmeel 28 gr/kg ds
Suikers 47 gr/kg ds
Calcium 1.6 gr/kg ds
Fosfor 4.4 gr/kg ds
Natrium 1.2 gr/kg ds
Kalium 5.2 gr/kg ds
Magnesium 1.3 gr/kg ds
Chloor 0.6 gr/kg ds
VEM 861 /kg ds
VEVI 857 /kg ds
DVE 93 gr/kg ds
OEB 44 gr/kg ds
Best. zetmeel 18 gr/kg ds
VW 0.65 /kg ds
Structuurwaarde 0.84 /kg ds
Melkkoeien 2-8 kg product
Jongvee n.v.t. kg product
Vleesstieren 1-5 kg product
Rosékalveren 2-5 kg product
Melkgeiten 1-3 kg product
Schapen 0.5-1 kg product

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.