Graszaadhooi

Ideaal als structuurbron in het rantsoen of als energiearme bijvoeding van jongvee en/of droogstaande koeien.

Graszaadhooi is een restproduct van de graszaadteelt. Na oogst van het graszaad wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen geperst. Engels Raai, Roodzwenk en Rietzwenk zijn de meest voorkomende soorten graszaadhooi. Veldbeemd is in slechts in zeer beperkte hoeveelheden beschikbaar.

Samenstelling

Graszaadhooi bevat verhoudingsgewijs veel matig verteerbare ruwe celstof wat zijn weerslag heeft op de voederwaarde. Graszaadhooi wordt daarom toegepast als structuurbron in het rantsoen of als energiearme component in het rantsoen van droogstaande koeien en ouder jongvee. Graszaadhooi bevat minder mineralen (lees: Kationen) dan voordroogkuil en is daarom een gunstig voedermiddel tijdens de droogstand.

Melkvee rantsoenen

Graszaadhooi is een veel gebruikte structuurbron in melkveerantsoenen. Voor een optimale penswerking is een laag van structuurrijk materiaal in de pens gewenst. Daarnaast prikkelen harde, scherpe delen de penswand om samen te trekken en de voerbrij goed te mengen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan kan sprake zijn van een optimale penswerking en een maximale benutting van het rantsoen. Vooral Rood- en Rietzwenk zijn zowel grof als hard en scherp. Voor droogstaande koeien geldt dat het rantsoen al snel teveel energie bevat. Voordroogkuil bevat in veel gevallen teveel kationen voor een optimaal droogstandsrantsoen. Een aanvulling van graszaadhooi verlaagt de hoeveelheid energie en Kationen in het rantsoen en zorgt voor een optimale pensvulling.

Jongvee rantsoenen

Ondanks dat aan jongvee vaak de wat mindere graskuilen gevoerd worden, bevat het rantsoen vooral voor ouder jongvee vaak teveel energie. Dit geeft kans op vervetting. Beperkt voeren is geen optie omdat de dieren zoveel mogelijk ruwvoer moeten leren verwerken en dus voldoende pensinhoud moeten ontwikkelen. Een aanvulling van graszaadhooi verlaagt de hoeveelheid energie.

Eigenschappen 

Graszaadhooi beschikt over veel positieve eigenschappen, waaronder:

 • Structuurhoudend
 • Stimuleert de pensfermentatie
 • Laag gehalte aan Kationen

  Bewaartips 

  Zorg voor een droge en schone opslagplaats.

  Beschikbaarheid 

  Graszaadhooi is jaar rond leverbaar uit opslag in grote balen en soms ook in pick-up balen.

  Voedingswaarden

  Drogestof (%) 85%
  Ruw eiwit 70 gr/kg ds
  Ruw vet 9 gr/kg ds
  Ruwe celstof 368 gr/kg ds
  Ruw as 76 gr/kg ds
  Zetmeel 0 gr/kg ds
  Suikers 28 gr/kg ds
  Calcium 4.4 gr/kg ds
  Fosfor 1.7 gr/kg ds
  Natrium 1.3 gr/kg ds
  Kalium 18.4 gr/kg ds
  Magnesium 1.1 gr/kg ds
  Zwavel 1.9 gr/kg ds
  Chloor 0.0 gr/kg ds
  VEM 583 /kg ds
  VEVI 530 /kg ds
  DVE 21 gr/kg ds
  OEB -13 gr/kg ds
  Best. zetmeel 0 gr/kg ds
  VW 1.66 /kg ds
  Structuurwaarde 4.30 /kg ds
  Melkkoeien 0.5-1.5 kg prod.
  Vleesstieren 0.1-0.5 kg prod.
  Rosékalveren 0.1-0.5 kg prod
  Melkgeiten 0.1-0.3 kg prod.
  Schapen 0.1-0.3 kg product

  De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.