Stro gerst/tarwe

Geschikt als bijvoeding van jongvee en/of droogstaande koeien.

Stro is een restproduct van de graanteelt. Na oogst van het graan wordt het overgebleven gewas op het land gedroogd en in balen geperst. In sommige gevallen wordt het stro tijdens het persen gesneden. Gerstestro is het meest geschikt om te voeren.

Samenstelling

Stro bevat weinig voedingstoffen en mineralen. Door het lage N en P-gehalte past voerstro uitstekend in het rantsoen voor bedrijven die aan BEX mee doen.

Melkvee rantsoenen

Stro kan gebruikt worden als structuurbron in melkveerantsoenen. Voor droogstaande koeien geldt dat het rantsoen al snel teveel energie bevat. Voordroogkuil bevat in veel gevallen teveel kationen voor een optimaal droogstandsrantsoen. Een aanvulling van stro verlaagt de hoeveelheid energie en Kationen in het rantsoen en zorgt voor een optimale pensvulling.

Jongvee rantsoenen

Vaak bevat het rantsoen van ouder jongvee teveel energie, dit geeft kans op vervetting. Beperkt voeren is geen optie omdat de dieren zoveel mogelijk ruwvoer moeten leren verwerken en dus voldoende pensinhoud moeten ontwikkelen. Stro is geschikt als energiearme component in het rantsoen van ouder jongvee. Bij een ruwvoertekort zijn uitstekende resultaten te halen met een aanvulling met stro of een stro/krachtvoer rantsoen.

Eigenschappen

  • Voerstro heeft een aantal positieve eigenschappen, waaronder:
  • Structuurhoudend
  • Stimuleert de pensfermentatie
  • Laag gehalte aan Kationen
  • Laag N en P-gehalte

Bewaartips

Zorg voor een schone droge opslag.

Beschikbaarheid

Stro is jaarrond leverbaar, rechtstreeks van het land of uit opslag, in grote en pick-up balen. Grote balen zijn meestal ook gesneden verkrijgbaar.

Voedingswaarden

Drogestof (%) 86%
Ruw eiwit 49 gr/kg ds
Ruwe celstof 395 gr/kg ds
Ruw as 86 gr/kg ds
Calcium 4.0 gr/kg ds
Fosfor 0.8 gr/kg ds
Natrium 0.5 gr/kg ds
Magnesium 0.8 gr/kg ds
VEM 509 /kg ds
VEVI 438 /kg ds
DVE 2 gr/kg ds
OEB -15 gr/kg ds
VW 1.66 /kg ds
Structuurwaarde 4.30 /kg ds
Melkkoeien 0.5-1.5 kg prod.
Vleesstieren 0.1-0.5 kg prod.
Rosékalveren 0.1-0.5 kg prod
Melkgeiten 0.1-0.5 kg prod.
Schapen 0.1-0.5 kg prod.

De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden. Wijzigingen in productsamenstelling voorbehouden.