Graszaden

Voor de melkveehouder is het belangrijk om goed op de voerkosten te letten. Het telen van eigen ruwvoer is goedkoper dan aankoop van (duur) krachtvoer. Om de behoefte aan meer ruwvoer in te vullen is het belangrijk om de graslandpercelen in te zaaien met de beste weidemengsels. Voor de juiste keuze van het in te zaaien weidemengsel staat niet alleen de soort of het ras voorop, maar is het gebruiksdoel van het graslandperceel tevens van groot belang. Door goede afstemming van rassen- en mengselkeuze op het gebruiksdoel kan de productie, levensduur en kwaliteit van grasland sterk verbeterd worden. 

Weidse Blik levert voor allerlei types grasmatten het best passende mengsel. De weidemengsel zijn geschikt voor zowel maaien, beweiden, doorzaaien als voor specifieke toepassingen.

Contactformulier

0513-416162