Het aanvragen van een derogatievergunning voor 2024 kan tot uiterlijk 29 februari 2024.

Dit is ook de uiterste datum voor de grondbemonstering en het opstellen van een bemestingsplan.
De uiterste datum voor het indienen van de ‘Aanvullende gegevens’ is afhankelijk of in 2023 ook derogatie is aangevraagd.

Voor 2024 gelden lagere derogatienormen. Daarnaast worden de NV-gebieden uitgebreid en kan geen derogatie worden toegepast op percelen in een zone van 250 meter rondom de meeste Natura 2000-gebieden.

Van 1 t/m 29 februari kan de derogatievergunning voor 2024 worden aangevraagd.

Lagere normen

Zoals eerder aangekondigd zijn de derogatienormen voor 2024 lager, namelijk:

  • 210 kg stikstof per ha in de NV-gebieden.
  • 230 kg stikstof per ha in de overige gebieden.

Vanaf 2023 kan geen derogatie meer toegepast worden in grondwaterbeschermingsgebieden en in Natura 2000-gebieden. Vanaf 2024 geldt dit ook voor een zone van 250 meter rondom een groot deel van de Natura 2000-gebieden.

Meer nieuws

Selko TMR, kortingsactie!

Selko TMR, kortingsactie!

Selko TMR is speciaal ontwikkeld om broei van TMR (Total Mixed Ration) veroorzaakt door gisten, schimmels of enterobactierien

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief