Gaat u investeren in innovatie en modernisering? Lees dan eerst dit.

Denkt u aan een investering in zaken als mestvergisting of -opslag, mechanische onkruidbestrijding, zaai-, poot- of plantmachines, het voeren van enkelvoudige grondstoffen, irrigatiemaatregelen of weidegang? Dan is er wellicht subsidie mogelijk. Dus ga voor dat steuntje in de rug en doe een aanvraag.

Subsidie voor innovatie en modernisering

De provincie Friesland stelt € 3,8 miljoen subsidie beschikbaar uit eigen en Europese middelen voor agrarische ondernemingen die willen innoveren en moderniseren. Voor een divers palet aan investeringen kunnen zowel individuele boeren als landbouwers in samenwerkingsverband (minimaal drie) een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om investeringen in bouw, verbetering of aanschaf van onroerende zaken, machines en installaties. In dit overzicht (vanaf pagina 7 in bijlage) ziet u welke zaken voor subsidie in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve systemen voor gewasbescherming, vergistingsinstallaties of mestopslag, systemen voor precisielandbouw, machines om grondstoffen te malen en mengen tot krachtvoer, systemen voor drainage of (hemel)wateropvang of voorzieningen voor weidegang.

Puntensysteem
Elke investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Hoe meer punten, hoe groter de kans dat u voor subsidie in aanmerking komt. Een doel van zowel de Europese Unie, het Rijk en de provincie Fryslân is om biologische landbouw te stimuleren. Daarom krijgen landbouwers die aan het omschakelen zijn naar biologische landbouw of reeds gecertificeerde landbouwers een extra punt op de aanvraag. Ook landbouwers die in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen krijgen een extra punt.

Drie openstellingsperiodes
De openstelling van de subsidie gebeurt in drie tranches:

  • 4 april 2022 9.00 uur t/m 5 juni 2022 17.00 uur; of
  • 6 juni 2022 9.00 uur t/m 1 augustus 2022 17.00 uur; of
  • 2 augustus 2022 9.00 uur t/m 27 oktober 2022 17.00 uur.

Voor elke tranche is een derde deel van het totale subsidiebedrag, oftewel € 1.266.000, beschikbaar. Zo krijgen veel landbouwers de kans om een aanvraag in te dienen. Het subsidiebedrag bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. Elke landbouwer kan slechts één keer subsidie aanvragen.

Vragen of hulp bij subsidieaanvraag?

Twijfelt u of uw voorgenomen investering in aanmerking komt voor subsidie? Of wilt u weten wat de voorwaarden zijn voor de subsidie? Neem dan contact met een van de subsidiespecialisten van ForFarmers FarmConsult, die u ook kan helpen bij de aanvraag. Dat kan via het volgende mailadres: farmconsult@forfarmers.eu of telefonisch 0573-288989.  

Download hier openstellingsbesluit en uitgebreide info subsidiemogelijkheden:

Meer nieuws

Maisrassen 2024 & vroegbestelactie

Maisrassen 2024 & vroegbestelactie

Wil je kans maken op een quad? Bestel het maiszaad vóór 1 februari 2024 en maak kans op de Quad CFORCE 450S Weidse Blik verloot onder haar klanten 1 quad onder de vroegbestellers! Check de o.a. de maisrassenlijst op deze pagina Meer nieuwsBlijf op de hoogte via onze...

Open dag Carolina-Hoeve

Open dag Carolina-Hoeve

Op vrijdag 24 november is er een open dag bij Carolina Hoeve in Paasloo. Het thema is deze dag:Plezier in je werk door te investeren in een gemakkelijke toekomst.   Samen met Rotink melktechniek, Dierenkliniek De Woldberg en DeLaval wordt het een interessante...

Aanvoerder in vet en eiwit

Aanvoerder in vet en eiwit

De klanten van ForFarmers melken al jaren meer kilogrammen vet en eiwit dan het landelijk gemiddelde. Het is niet alleen een mooie prestatie, maar het levert onder aan de streep ook meer melkgeld op. Wij vertellen je graag waarom én hoe je de melkproductie met...

Jongvee gezond de winter in

Jongvee gezond de winter in

Het weideseizoen is nog niet ten einde, maar des te belangrijker is het goed afronden van dit seizoen, om volgend jaar weer een vliegende start te maken.

Weide tips voor de herfst

Weide tips voor de herfst

Het weideseizoen is nog niet ten einde, maar des te belangrijker is het goed afronden van dit seizoen, om volgend jaar weer een vliegende start te maken.

Maisoogst 2023: nieuwe folder

Maisoogst 2023: nieuwe folder

Veehouders doen tijdens het groeiseizoen erg hun best om een zo hoog mogelijke opbrengst te halen van hun maisperceel. Dan is het zonde om de kwaliteit van de oogst niet maximaal te behouden in de kuil, en na het uitkuilen. Het is juist in deze laatste stap van het...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief