Gaat u investeren in innovatie en modernisering? Lees dan eerst dit.

Denkt u aan een investering in zaken als mestvergisting of -opslag, mechanische onkruidbestrijding, zaai-, poot- of plantmachines, het voeren van enkelvoudige grondstoffen, irrigatiemaatregelen of weidegang? Dan is er wellicht subsidie mogelijk. Dus ga voor dat steuntje in de rug en doe een aanvraag.

Subsidie voor innovatie en modernisering

De provincie Friesland stelt € 3,8 miljoen subsidie beschikbaar uit eigen en Europese middelen voor agrarische ondernemingen die willen innoveren en moderniseren. Voor een divers palet aan investeringen kunnen zowel individuele boeren als landbouwers in samenwerkingsverband (minimaal drie) een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om investeringen in bouw, verbetering of aanschaf van onroerende zaken, machines en installaties. In dit overzicht (vanaf pagina 7 in bijlage) ziet u welke zaken voor subsidie in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieve systemen voor gewasbescherming, vergistingsinstallaties of mestopslag, systemen voor precisielandbouw, machines om grondstoffen te malen en mengen tot krachtvoer, systemen voor drainage of (hemel)wateropvang of voorzieningen voor weidegang.

Puntensysteem
Elke investering heeft een bepaalde puntenwaardering. Hoe meer punten, hoe groter de kans dat u voor subsidie in aanmerking komt. Een doel van zowel de Europese Unie, het Rijk en de provincie Fryslân is om biologische landbouw te stimuleren. Daarom krijgen landbouwers die aan het omschakelen zijn naar biologische landbouw of reeds gecertificeerde landbouwers een extra punt op de aanvraag. Ook landbouwers die in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen krijgen een extra punt.

Drie openstellingsperiodes
De openstelling van de subsidie gebeurt in drie tranches:

  • 4 april 2022 9.00 uur t/m 5 juni 2022 17.00 uur; of
  • 6 juni 2022 9.00 uur t/m 1 augustus 2022 17.00 uur; of
  • 2 augustus 2022 9.00 uur t/m 27 oktober 2022 17.00 uur.

Voor elke tranche is een derde deel van het totale subsidiebedrag, oftewel € 1.266.000, beschikbaar. Zo krijgen veel landbouwers de kans om een aanvraag in te dienen. Het subsidiebedrag bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000. Elke landbouwer kan slechts één keer subsidie aanvragen.

Vragen of hulp bij subsidieaanvraag?

Twijfelt u of uw voorgenomen investering in aanmerking komt voor subsidie? Of wilt u weten wat de voorwaarden zijn voor de subsidie? Neem dan contact met een van de subsidiespecialisten van ForFarmers FarmConsult, die u ook kan helpen bij de aanvraag. Dat kan via het volgende mailadres: farmconsult@forfarmers.eu of telefonisch 0573-288989.  

Download hier openstellingsbesluit en uitgebreide info subsidiemogelijkheden:

Meer nieuws

Mais demoveld in Beetsterzwaag

Mais demoveld in Beetsterzwaag

UPDATE foto's 20 juni en 8 juli (scroll naar beneden voor de oudere foto's) Het proefveld in Beetsterzwaag staat vol uitdagingen, mais komt goed op echter je ziet wel wat veel neerslag kan doen. Je ziet spoorschade en daar heeft de mais het lastig om door te groeien....

Mais demoveld in Grootegast

Mais demoveld in Grootegast

Op 30 april is in samenwerking met Loonbedrijf Beute het maisdemoveld met ultra-vroege mais in Grootegast ingezaaid. Hier zijn 15 maisrassen ingezaaid. Update 30 mei: inmiddels is het maisveld tegen onkruid gespoten en lijkt egaal op te komen. Er zijn 15 verschillende...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief