De blijvend hoge gasprijs blijft invloed hebben in de stikstof markt. Het verhogen van de totale stikstof-efficiëntie blijft daarmee actueel. Om de efficiëntie van drijfmest te vergroten heeft Triferto Terra-Stabil geïntroduceerd. 

De nitrificatieremmer Terra-Stabil bevat de stof DMPP, die uw wellicht kent uit de meststof Entec. 

Bij de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N spelen twee bodembacteriën een belangrijke rol: de nitrosomonas- en de nitrobacter-bacterie. DMPP verlaagt tijdelijk de activiteit van de nitrosomonas-bacterie, waardoor de eerste stap in de omzetting richting nitraat-N niet plaatsvindt. Resultaat is dat minder snel nitraat wordt gevormd. En bij minder nitraat zal er automatisch minder kans zijn op nitraat-uitspoeling.

De werkingsduur van Terra-Stabil is afhankelijk van bodemtemperatuur. Bij een hogere bodemtemperatuur neemt de werkingsduur af. Dat is gunstig, want bij een hogere bodemtemperatuur zal de groei van het gewas sneller verlopen (is er dus meer N-behoefte) en kan er dus ook meer N opgenomen worden. Voldoende beschikbare stikstof (ammonium en nitraat) zijn dan belangrijk. Dosering van Terra-Stabil is 3-5 liter per hectare, onafhankelijk van de mestgift. Voor het uitrijden mengen in de put is mogelijk, maar ook via een by-pass toedienen bij het opzuigen van de mest in de tank is een optie. 

Ervaringen met nitrificatieremmers in drijfmest uit voorgaande jaren leert dat dit kan resulteren in meer opbrengst (en eiwit) door een betere N-benutting van de toegediende drijfmest.

De folder vindt u hier:  klik hier voor folder Terra Stabil

Triferto heeft contact met een gespecialiseerde leverancier van een Terra-Stabil doseerunit die op de mesttank geïnstalleerd kan worden. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

Meer nieuws

Selko TMR, kortingsactie!

Selko TMR, kortingsactie!

Selko TMR is speciaal ontwikkeld om broei van TMR (Total Mixed Ration) veroorzaakt door gisten, schimmels of enterobactierien

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief