Wat is nou het beste rantsoen bij hittestress, maar ook voor vragen over beweiding, extra koeling en stalhygiëne onder hittestress omstandigheden bent u bij de specialisten van Weidse Blik en ForFarmers aan het juiste adres.

Beperk broei van uw rantsoen met Selko-TMR

Fermentatie van het rantsoen hoort in de koe plaats te vinden. Echter vanaf het moment dat uw ruwvoer aan de lucht wordt blootgesteld begint de ongewenste fermentatie buiten de koe al. Door het voorkomen of afremmen van deze ongewenste fermentatie met Selko-TMR blijft het rantsoen smakelijker en blijven de voedingstoffen bewaard voor uw koeien. 

 

Voorkom pensverzuring met Univit Buffer en Rumibuffer.

Tijdens hittestress staan koeien te hijgen en te pompen om af te koelen, met als gevolg dat bicarbonaat verloren gaat. Minder bicarbonaat betekent een verlaagde buffercapaciteit en een verhoogde kans op pensverzuring. Dit gaat vaak gepaard met slecht verteerde dunne mest en een wisselende melkproductie. Een lagere weerstand kan leiden tot problemen met uier-gezondheid, lagere vruchtbaarheid en klauw-gezondheid. 

ForFarmers heeft een buffercomplex ontwikkeld dat langdurig bescherming biedt tegen pensverzuring. Het sluit goed aan bij de zuurbelasting in de pens, beter dan de standaardbuffers zoals natriumbicarbonaat. Dit unieke buffercomplex zit verwerkt in Univit Buffer en RumiBuffer.

 

Melkproductie op peil met Milkpower HF180.

Vaak daalt de melkproductie tijdens en na een periode van hittestress. Koeien nemen minder voer op dan normaal bij hoge temperaturen en bij een hogere luchtvochtigheid. En dat terwijl de energiebehoefte gelijk blijft. Milkpower HF180 is een geconcentreerde energiebron en is hierdoor heel erg geschikt om te voeren tijdens hittestress. Door de hoge energiedichtheid krijgt een koe toch voldoende energie binnen.

De voordelen van Milkpower HF180:

  • Hogere melkproductie tijdens hittestress
  • Makkelijk toepasbaar in voermengwagen
  • gemiddeld € 70 extra voerwinst per koe per jaar*
  • toename van melkproductie met circa 5% per kilo fosfaat (gunstig effect op kringloopwijzer)

* berekend op basis van langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de hittestressaanpak en -producten van Weidse blik en ForFarmers? Neem contact op met uw specialist of bel naar kantoor: 0513-416162

Meer nieuws

Mais demoveld in Beetsterzwaag

Mais demoveld in Beetsterzwaag

UPDATE foto's 20 juni en 8 juli (scroll naar beneden voor de oudere foto's) Het proefveld in Beetsterzwaag staat vol uitdagingen, mais komt goed op echter je ziet wel wat veel neerslag kan doen. Je ziet spoorschade en daar heeft de mais het lastig om door te groeien....

Mais demoveld in Grootegast

Mais demoveld in Grootegast

Op 30 april is in samenwerking met Loonbedrijf Beute het maisdemoveld met ultra-vroege mais in Grootegast ingezaaid. Hier zijn 15 maisrassen ingezaaid. Update 30 mei: inmiddels is het maisveld tegen onkruid gespoten en lijkt egaal op te komen. Er zijn 15 verschillende...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief